Provocatief Coachen Training - Coachexpres - De Prikkelende Coach

Coachexpres - De Prikkelende Coach Provocerend coachingTraining Prikkelende Leidinggevenden Management trainingen Workshops Provocatieve Coaching

Coachexpres de Prikkelende Coach
Ga naar de inhoud


Training Provocerend Coachen voor ‘traditionele’ coaches
Donkey
Als je de ezel vooruit wilt helpen,
zal je hem soms aan zijn staart moeten trekken!

Donkey tail


Voeg een extra dimensie toe aan jouw coachcompetenties met de training Provocerend Coachen.
Het gebeurt regelmatig dat de coach met alle goede en ondersteunde bedoelingen vastloopt en in herhaling valt bij het coachen. De uitweg ligt voor de hand: humor, verzet, verrassing en contact is de uitkomst en dat heet provocerend (provocatief) coachen.


Kennis maken met Provocatief coachen (Provocatief Coachen in vogelvlucht)


 • Wat is provocatief coachen?
 • Provocatief coachen: wanneer wel en wanneer niet?
 • Principes van het provocatief coachen
 • Vergelijking: traditioneel versus provocatief werken
 • Starten met provocatief coachen - kennismaken met een aantal methodieken
 • "Bcoach Loopbaan-/levenscoach" en de mogelijkheden van de provocatief coachen technieken
 • Live demonstratie(s) met deelnemers

Training provocatief coachen (Provocatief Coachen in de praktijk met oefeningen en demo’s)

 • Kennis maken met Provocatief coachen
 • Provocatief coachen methodieken – een aantal oefeningen
 • Meerdere wijzen om provocatief te werken - ‘de Farrellyfactoren’
 • ‘De bubbel’ (overstappen op de provocatieve stijl)
 • Praktische toepassing van provocatief coachen in traditionele coaching ("Bcoach Loopbaan-/levenscoach")
 • Live demonstraties met deelnemers


Training - Agility Management
Veel van wat wij management noemen,
bestaat uit het voor mensen moeilijk maken om te werken
(Peter F. Drucker)


Leiderscap en Management

Wat is Agile en wat is Agility Management?
'Agile' is een gedachtengoed dat letterlijk betekent: behendig en lenig. Datzelfde geldt voor een Managementteam dat behendig en lenig behoort te zijn.
Deze Agile gedachtengoed vind voornamelijk plaats in de ICT en staat voor behendige 'softwareontwikkeling'. Echter kan deze gedachtengoed overal toepasbaar zijn.


De boodschap die Agile ons meegeeft is:
"stop om jezelf in te dekken met afspraken en contracten
en doe samen met de klant wat hij wil en (echt) nodig heeft"

Leiderschap & Management
Agility management verduidelijkt de synergie tussen managementeigenschappen en leiderschap.
 
Is een onderscheid tussen managers en leiders mogelijk?
Wat willen we zijn, managers of leiders?
Managers zijn vaak leidinggevenden (behalve functies als accountmanagers: die de klanten managen). Leidinggevenden nemen deel aan ‘het managementteam’ en niet bv aan een ‘leidinggevend team’.
 
Met Agility Management krijg je inzicht in de synergie en de toepasbaarheid van beide functies/rollen om een succesvolle ‘managementteam’ in jouw organisatie te bewerkstelen.De rollen van een teamleider


Management / Medewerkers Coaching & Training
Ik kan mijn medewerkers niet inspireren!
maar…. ze kunnen wel geïnspireerd worden door mij
managers komen van mars
medewerkers van venus

Managers perceptie


De "echte" manager "beschermt" zijn medewerkers van informatie!

Omdat.....
medewerkers de neiging hebben om de informatie verkeerd te interpreteren!
Voor de "coachende manager":
Coaching is er op gericht dat medewerkers zelf betere besluiten nemen, in plaats van jouw besluiten beter uit te voeren.

Medewerkers perceptie


Een medewerker die een expert is:

 • vindt zijn motivatie vooral in de inhoud van zijn werk

 • heeft weinig respect voor het werk van zijn baas

 • weet inhoudelijk meestal meer van het werk dan zijn baas

 • is gesteld op zijn vrijheid

 • houdt niet van inputsturing

 • verbindt zich zelden uit loyaliteit met een organisatie


Een medewerker die een professional is:

 • Heeft de vele eigenschappen van een expert maar minder goed! Begrijpt de expert heel goed.

 • is vaak even communicatievaardig en slim als zijn baas

Management en/of Teamcoaching:
Deze coaching is maatwerk en in overleg met het team wordt samengesteld. De te behandelen kwestie (als bv: samenwerken, effectiviteit, inspiratie, doelgerichtheid, enz..) is de rode draad in dit traject.
De coach treedt als een gesprekleider / begeleider op en gebruikt de prikkelende en provocatieve stijl waardoor de gespreken meer diepgang hebben en niet op de oppervlakte blijven.


- Training Prikkelend leidinggeven aan professionals
Terug naar de inhoud